Sztoj pa moru Łysa Góra

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Redakcja
    1 ocena
Што й па мору, Што й па мору
Што й па мору, мору сіняму
Што й па мору, мору сіняму

Там плавала, Там плавала
Там плавала стада Белых лебядзей
Там плавала стада Белых лебядзей

Са малымі, Са малымі
Са малымі лебядзятамі
Са малымі лебядзятамі

Адкуль узяўся, Адкуль узяўся,
Адкуль узяўся, шыза-белы арол
Адкуль узяўся, шыза-белы арол

Разбіў стаду, Разбіў стаду
Разбіў стаду ўсё па сіняму мору
Разбіў стаду ўсё па сіняму мору

Белы пушок, велы пушок
Белы пушок па пад небейку пайшоў
Белы пушок па пад небейку пайшоў

Мне за цябе, Мне за цябе
Мне за цябе не хацелася
Мне за цябе не хацелася

Хацелася, хацелася
Хацелася мне за гожага
Хацелася мне за гожага

За гожага, За гожага
За гожага, за прыгожага
За гожага, за прыгожага

За белага, За белага
За белага, за румянага
За белага, за румянага

За Йванюшку, За Йванюшку
За Йванюшку кучаравага
За Йванюшку кучаравага

-----------------------------------
-----------------------------------

Što j pa moru, Što j pa moru
Što j pa moru, moru siniamu
Što j pa moru, moru siniamu

Tam plavala, Tam plavala
Tam plavala stada Bielych liebiadziej
Tam plavala stada Bielych liebiadziej

Sa malymi, Sa malymi
Sa malymi liebiadziatami
Sa malymi liebiadziatami

Adkuĺ uziaŭsia, Adkuĺ uziaŭsia,
Adkuĺ uziaŭsia, šyza-biely arol
Adkuĺ uziaŭsia, šyza-biely arol

Razbiŭ stadu, Razbiŭ stadu
Razbiŭ stadu ŭsio pa siniamu moru
Razbiŭ stadu ŭsio pa siniamu moru

Biely pušok, viely pušok
Biely pušok pa pad niebiejku pajšoŭ
Biely pušok pa pad niebiejku pajšoŭ

Mnie za ciabie, Mnie za ciabie
Mnie za ciabie nie chacielasia
Mnie za ciabie nie chacielasia

Chacielasia, chacielasia
Chacielasia mnie za hožaha
Chacielasia mnie za hožaha

Za hožaha, Za hožaha
Za hožaha, za pryhožaha
Za hožaha, za pryhožaha

Za bielaha, Za bielaha
Za bielaha, za rumianaha
Za bielaha, za rumianaha

Za Jvaniušku, Za Jvaniušku
Za Jvaniušku kučaravaha
Za Jvaniušku kučaravaha
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 1 głos
Kontrybucje:
Redakcja
Redakcja
anonim