0
0

A ja wolę moją mamę Majka Jeżowska

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Redakcja
    35 ulubionych
FPewnego razu Kinga spotkała Wikinga,
FMieszkał na obrazku i zrywał się o brzasku,
I zGiswiedzał wielkie DismorzaF,
I KGisindze było Disgo żal.

dA ja wColę ma7oją Bma[-]męg,
Cdo ma włCosy ja7ak aBtr[-]amgent,
dote oCczy a7jak mój Bmiś
I płakgała rano dzC7iś.

FPewnego dnia Dorota znalazła w lesie kota,
FWzięła więc go do domu zamiast dać byle komu
I śwGisietnie się baDiswili,F 
I w zGisgodzie sobieDis żyli.

dA ja wColę ma7oją Bma[-]męg,
Cdo ma włCosy ja7ak aBtr[-]amgent,
dote oCczy a7jak mój Bmiś
I płakgała rano dzC7iś.


Ad ja wolCę moa7ją mBam[-]ę,g 
Cdo ma wCłosy ja7ak atBra[-]megnt,
Zdłote Coczy ja7ak mójB mi[-]ś g 
Modże sCię uśma7iechnie Bdziśg.A JA WOLE MOJA MAMĘ
(wersja łatwa do zaśpiewania przez dzieci)

PFewnego radzu KingaB spotkaCła Wikinga,
FMieszkał nda obrazkBu i zrywałC się o brzasku,
FI zwiedzał Cwielkie mgorza,
FI Kindze Cbyło Bgo żal.


dA ja woClę moją mBamę,
Cdo ma włoCsy jak atrBament,
Fote Coczy jak mój md
I płakBała rgano Cdziś.


FPewnego dndia DorotaB znalazła w lCesie kota,
FWzięła więc dgo do domBu zamiast dać Cbyle komu
FI świetnie Csię bawigli,
FI w zgodzie Csobie żByli.


dA ja woClę moją mBamę,
Cdo ma włoCsy jak atrBament,
Fote Coczy jak mój md
I płakBała rgano Cdziś.

dA ja woClę moją mBamę,
Cdo ma włoCsy jak atrBament,
Fote Coczy jak mój md
Może sBię uśmigechnie dCziś.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 6 głosów
anonim