0
0

Dni, których nie znamy Marek Grechuta

Tayle było dnCi Gdo utraty Csił
Ddo utraty tchAu, Ctyle było chGwil
Gady żałujesz tCych Gz których nie maCsz nic
Jdedno warto znAać, Cjedno tylko Gwiedz

Że wadżne są tFylko te dGni
Których jE7eszcze nie zanaE7my
Wadżnych jest kFilka tych chGwil
Tych na kE7tóre czeakaE7my


Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł
Choć majątek prysł, on nie stoczył się
Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że
Że ważne są tylko te dni…

aJak rozpoznać leudzCi których już nieG znamy
aJak pozbierać meyślCi z tych nie poskłaGdanych
dJak oddzielić Anagle Cserce od roGzumu
aJak usłyszeć seiebie pCośród śpiewu Gtłumu


Bo ważne są tylko te dni…


Jak rozpoznać ludzi których już nie znamy
Jak pozbierać myśli z tych nie poskładanych
Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję
Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele

Bo ważne są tylko te dni…


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 2 głosy
anonim