0
0

Świecie nasz Marek Grechuta

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

 • Chwyty na gitarę Średni
  60 ulubionych
b Gis Fis f x?
b Pytać zawsze - Gisdokąd, dokąd?
GdzFisie jest prawda, zf iemi sól,
Pb ytać zawsze - jak zGisagubić,
SmFisutek wszelki, płf acz i ból
Chb wytać myśli nGisagłe, jasne,
SzCisukać tam, gdzie śwGisiatła biel,
W Twb oich oczach dwGisa ogniki,
JFisuż zwiastują, znaczą cf el,
W Twb oich oczach dwGisa ogniki,
JFisuż zwiastują, znaczą cf el.
b Gis Fis f
Śc wiecie nasz, śwb iecie nasz,
Chcb ę być z Tobą w zmf owie,
Z blGisaskiem twym, sGis- iłą twą,
CGis- o mi dasz - odpCsus4owiedz!     C 

Śc wiecie nasz - db aj nam,
Dajb nam wreszcie zgof dę,
SpokGisój daj - zgubęGis- weź,
ZGis- abierz ją, odprCsus4owadź.      C 
Sc zukaj dróg, gdzb ie jasny dźwięk,
Wśrb ód ogni złych co f budzą lęk,
Nie Gisprowadź nas, pGis- owstrzymaj nas,
PGis- owstrzymaj nas Csus4w pogoni... C 

[Refren]

ŚwGisiecie nDisasz - Daj nam wf iele jasnych dni!
Śwc iecie nGisasz - Daj nam w jB7 asnym dniu oczDisekiwanie!
ŚwGisiecie nDisasz - Daj ugasif ć ogień zły!
Śwc iecie nGisasz - Daj nam radB7 ość, której tDisak szukamy!
ŚwGisiecie nDisasz - Daj nam pf łomień, stal i dźwięk!
Śwc iecie nGisasz - Daj otwB7 orzyć wszystkie ciDisężkie bramy!
ŚwGisiecie nDisasz - Daj pokf onać każdy lęk!
Śwc iecie nGisasz - Daj nam rB7 adość blasku Disi odmiany!
ŚwGisiecie nDisasz - Daj nam cf ień wysokich traw!
Śwc iecie nGisasz - Daj zagB7 ubić się wśród drzDisew poszumu!
ŚwGisiecie nDisasz - Daj nam cf iszy czarny staw!
Śwc iecie nGisasz - Daj nam sB7 iłę krzyku, śpDisiewu, tłumu!
ŚwGisiecie nDisasz - Daj nam wf iele jasnych dni!
Śwc iecie nGisasz - Daj nam w jB7 asnym dniu oczDisekiwanie!
ŚwGisiecie nDisasz - Daj ugaf sić ogień zły!
Śwc iecie nGisasz..B7 .     Dis  

[Outro]
Śc wiecie nasz, śwb iecie nasz,
Chcb ę być z Tobą w zmf owie,
Z blGisaskiem twym, sGis- iłą twą,
CGis- o mi dasz - odpCsus4owiedz!     C 


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 29 głosów
anonim
 • Zosia Nawrocka
  kapo I
  Pytać zawsze - dokąd, dokąd? a G
  Gdzie jest prawda, ziemi sól, F e
  Pytać zawsze - jak zagubić, a G
  Smutek wszelki, płacz i ból F e
  Chwytać myśli nagłe, jasne, a G
  Szukać tam, gdzie światła biel, C G
  W Twoich oczach dwa ogniki, a G
  Już zwiastują, znaczą cel, F e
  W Twoich oczach dwa ogniki, a G
  Już zwiastują, znaczą cel. F e

  Świecie nasz, świecie nasz, h a
  Chcę być z Tobą w zmowie, a e
  Z blaskiem twym, siłą twą G G0
  Co mi dasz - odpowiedz! G0 H (/G0 H4)

  Świecie nasz - C G
  Daj nam wiele jasnych dni! a
  Świecie nasz - G C
  Daj nam w jasnym dniu oczekiwanie! d
  · Zgłoś · 2 lata temu
 • Kacper
  fox55
  A gdzie początek ???
  · Zgłoś · 5 lat temu
 • Kacper
  Kasia
  Ma ktoś chwyty do wstępu? :/
  · Zgłoś · 6 lat temu