0
0

Słodki uśmiech Twój Marek Jackowski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    2 ulubione
APrzeczytałem już wszystkie książki,D no i co z tego,
hNie czuję się wcale mądArzejszy.
Obejrzałem już wszystkie filmy, Dno i co z tego,
hNie czuję się wcale szczęśAliwszy.

Jeden huśmiech twój, jeden Duśmiech twój
wart jest Awięcej.A 
Każdy huśmiech twój, jeden Duśmiech twój
wart jest Awięcej.A 

W moich palcach trzymałem i dDiamenty, i złoto,
hAle spaliły moje Aserce.
Oglądałem miliony świateł, Dwieże i pałace,
hLecz biegłem dalej coraz Aprędzej.

Twoich hoczu blask, twego Dserca żar,
wart jest Awięcej.A 
Każdy huśmiech twój, jeden uDśmiech twój
wart jest AwięcejA.
Twoich hoczu blask, twego Dserca żar,
wart jest Awięcej.A 
Każdy huśmiech twój, jeden uDśmiech twój
wart jest AwięcejA.

Więc nie pytaj mnie nigdy Dco jest najważniejsze,
GCo najważniejsze Djest w życiu człowAieka.A 
Czy pieniądze czy sława czyD piękne kobiety?
GCzy może wszystkie Dinne skarby tego Aświata? A 

Słodki huśmiech twój, jeden Duśmiech twój
wart jest Awięcej.A 
Twoich hoczu blask, twego Dserca żar,
wart jest Awięcej.A 
Słodki huśmiech twój, jeden Duśmiech twój
wart jest Awięcej.A 
Twoich hoczu blask, twego Dserca żar,
wart jest Awięcej.A 

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Remy
Remy
anonim