0
0

Augustowskie noce Maria Koterbska

a7AugusE0towskie nd7oce,
G7 nad brzegami drzemC6iące,
Noce parnE0e, gord7ące,
G7 osłonięte przez mgłC6ę.
a7AugusE0towskie nd7oce,
G7 zatopione w jeziC6orach,
C7 Niepoznane do wczForaj
d- odnalG7azły dziś mniCe…


Ty przechgowasz A7tę muszdelkę
f znalezf6ioną nad WigrCami,
a7 Długo szumieć będzie jH7eszcze,
ożywiana wspomnienieamG7i…
K a7o l o r E0o w y  sid7erpień,
G7 naszym żaglem opiCęty,,
a7 PozostC7anie w pamiFęci
d przez dłG7ugie dnCi…b7 C0 dis7 Gis7 Cis6

C0 dis7 Gis7 Cis6

b7 C0 dis7 Gis7 Cis6

Cis7 Fis dis7 Gis7 Cis6

Ty przecgishowasz Gis7tę musdis7zelkę
fis znalezfis6ioną nad WigCisrami,
b7 Długo szumieć będzie jC7eszcze,
ożywiana wspomnienifamGis7i…  

Kb7olorC0owy sidis7erpień,
Gis7 naszym żaglem opiCisęty,b7  
PozostCis7anie w pamiFisęci
dis7 przez dGis7ługie dCis6ni… 


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Jan Chryczyk
Jan Chryczyk
anonim