0
0

Tyle sposobów by umrzeć Matt Olech

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja C
    21 ulubionych
Wstęp/Zwr
E1 |-----C------3-------F------3---|
H2 |-----------1-------------1---|
G3 |---------0-------------2-----|
D4 |---------------0-h-3---------|
A5 |-0-h-3-----------------------|
E6 |-----------------------------|

Wstęp
C F C F

Zwr
Z ognia Czrobić Fsobie Cfryz,F 
Lub miCsiowi Fzajrzeć w Cpysk.F 
Zjeść tabCletki Frok po Cdacie,F 
Dać piCraniom Fsmaczne Cgacie.F 

Ref
CTyle spoGsobów by a umrzeć,e   
Jest Ftyle sposobów by Gumrzeć.
CTyle spoGsobów by a zabić się,e   
Jest Ftyle spoGsobów by Cumrzeć.

Zwr
Wyjmij Ctosta Fjakimś pCrętem,F 
ElektCrycznym Fbądź eksCpertem.F 
CNaucz Fsię jak się Clata,F 
Zjedz Cciastko sFtarsze od śCwiata.F 

Ref
CTyle spoGsobów by a umrzeć,e   
Jest Ftyle sposobów by Gumrzeć.
CTyle spoGsobów by a zabić się,e   
Jest Ftyle spoGsobów by Cumrzeć.

Zwr
Zaproś do Cdomu FpsychoCpatę,F 
Wejdz do Cwora i uFdawaj piCniatę.F 
Zdejmij Chełm Fgdzieś w kosCmosie,F 
Wejdź do Cpralki Fi wsyp CDosię.F 

Ref
CTyle spoGsobów by a umrzeć,e   
Jest Ftyle sposobów by Gumrzeć.
CTyle spoGsobów by a zabić się,e   
Jest Ftyle spoGsobów by Cumrzeć.

Zwr
Daj węCżowi hot Fdoga bez keCczupu,F 
Sprzedaj Cnerki dla cenFnego Cłupu,F 
Zjedz CtubkęF super Cglu,F 

Ciekawe, co się stanie jak kliknę tu?

Ref
CTyle spoGsobów by a umrzeć,e   
Jest Ftyle sposobów by Gumrzeć.
CTyle spoGsobów by a zabić się.e ..
Jest Ftyle spoGsobów by Cumrzeć.

Przejście
FPrzebierz Gsię za Cłosia w oe kresie poloFwania,G 
ObFserwuj Gos rozzłoszCczonych e zachoFwania.
GStań na krawędzi dłua giego peronu,
e Sprawdź wytrzymałość szybFkiego wagonu.
PrzeGbiegnij przez tory poa między platfore mami,
Bez Fstrachu przed rozpędzoGnymi pociągami.

Ref/Outro
CZły Gsposób by a umrzeć,
CZły Gsposób by a umrzeć,
CZły Gsposób by a zabić e się...
NajFgorszy Gsposób by Cumrzeć.
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 1 głos
Kontrybucje:
Dobrynsky
Dobrynsky
anonim

Najpopularniejsze piosenki Matt Olech