0
0

Cyt, cyt Mazowsze

NGocka szumiała, nocka wołałDa, ciGepła nocka ge7o z daomu wCygnDGa.
GOtwórz, dziewczę, drzwi! Matka, ojciec śpDi, GOjciec, matka śpe7i, aOtwórz dziCewczDę mGi!

CGyt... cyt... skrzDypią drzwi. Jasiu, nie otwGorzę Ci!
Ceyt... cyt... aojciec śpi. DObudzi się, bGędzie zły.
CGyt... cyt... szczDekną psy. Będą plotki w cGałej wsi.
Jeasiu niae zwlekaj! DOjciec idzie, Guciekaj!

GA z rana, z rana, pięknie ubranDa stGoi w okienke7u, jaak malCowDanGa.
StGoi w okienku, jak w doniczce kwiDat. GOczy pełne łe7ez, zaamknął jCej siDę świGat.

CGyt... cyt... Doj! Jak źle. Przyjdź, Jasieńku, wGeźże mnie!
Ceyt, cyt, waeźże mnie. BDez kochania bGardzo źle.
CGyt... cyt... niDe bądź zły! Jasiu ,już otwGorzę Ci,
Cheociaż skrzaypią drzwi Di szczekają wGe wsi psy.

HBej, ha! WFezmę Cię! Ojcu, matce skłBonię się.
Hgej, ha! Dzicewczyno! BFędziesz moją jBedyną.
HBej, ha! NiFewiele, będzie we wsi wBesele.
Hgej, ha! Wcesele zFa trzy-cztery niBedziele!

HDisej, ha! RBaz dwa, trzy! Będzie rejwach w Discałej wsi!
Hcej, ha! fOd ucha! WBeselisko Disucha, cha!

HGej, ha! RDaz dwa, trzy! Będzie rejwach w cGałej wsi!
Heej, ha! aOd ucha! WDeselisko Gucha, cha!


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 1 głos
Kontrybucje:
Jan Chryczyk
Jan Chryczyk

Informacje o Piosence

melodia ludowa opracowana dla zespołu "Mazowsze" przez Tadeusza Sygietyńskiego
anonim