Mam tylko Ciebie Mister Dex

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki ostry
    6 ulubionych
Przygrywka G D e C

DMam tyGlko Ciebie ,Jak me ała przystańC pośród raf.
CMam tyGlko CiebDie, Gprezent od gwiazd.
DMam tGyko DCiebie, che oć moją łodzCią targa wiatr.
CMam tyGlko CiebDie, cGała bez wad.

DWszystko jCest tak jak miDało być.
DJa jesGtem tu, ae ze mną Ty.
e Jednoa Ci Dpowiem,G kocham się w Tobie. /2

Przygrywka G D e C

DDajesz Gnadzieję, kte óra wyrastCa aż po dach.
CMiłość Gjak zielDeń, otaGcza nas.
DW naszymG ogrodzDie, maleńe kie gniazdCko wije ptak.
CDla mniGe i CiebDie, to doGbry znak.

DWszystko jCest tak jak miDało być.
DJa jesGtem tu, ae ze mną Ty.
e Jednoa Ci Dpowiem,G kocham się w Tobie. /2

Przygrywka G D e C

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 9 głosów
anonim