0
0

Kolęda po mojemu Monika J.

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja G
GA wczora z wiecDzora Cx4D 
GA wczora z wieDczora
Z niebiesCkiego przybył Ddwora
GAnioł który gDłosił
że zbaCwienia przyszła pDora


GPastuszkowie Dmali Cx4D 
GPastuszkowie Dmali
Wszystkie Cowce wnet zeDbrali
Gi do BetleDjemu
Co sił w Cnogach pobieDżali


GTam Panna DziecDiątko Cx4D 
GTam Panna DziecDiątko
W chłodnej Cszopie porodDziła
GW pieluszki odDziała
na siaCneczku położDyła


GZa wyrokiem DBoskim Cx4D 
GZa wyrokiem DBoskim
Stwórca Cdziecka przyjął Dciało
GChoć się nic nie Dwydarzyło
Cto się wszystko Dstało


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
antek j.
antek j.
anonim