dead My Chemical Romance

And if your heart stops beating
I'll be here wondering
Did you get what you deserve?
The ending of your life
And if you get to heaven
I'll be here waiting, babe
Did you get what you deserve?
The end
And if your life won't wait
Then your heart can't take this

Have
You heard the news that you're dead?
No one ever had much nice to say
I think they never liked you anyway
Oh take
Me from the hospital bed
Wouldn't it be grand?
It ain't exactly what you planned
And wouldn't it be great
If we were dead?

All dead.

Tongue-tied and oh so squeamish
You never fell in love
Did you get what you deserve?
The ending of your life
And if we get to heaven
I'll be here waiting babe
Did you get what you deserve?
The end
And if your life won't wait
Then your heart can't take this

Have
You heard the news that you're dead
No one ever had much nice to say
I think they never liked you anyway
Oh take
Me from the hospital bed
Wouldn't it be grand
To take a pistol by the hand?
And wouldn't it be great
If we were dead?

And in my honest observation
During this operation
Found a complication in your heart
So long
Cause now you've got
Maybe just two weeks to live
Is that the most the both of you can give?

One, Two, One-Two-Three-Four!

La-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la
Well come on!
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la
Motherfucker

If life ain't just a joke
Then why are we laughing?
Then why am I dead?

Dead!


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
chemical Angel
chemical Angel
anonim
 • anonim
  Anonimowy Użytkownik
  Miło cię poznać,
  Nazywam się koneh slyvia Miss, Jak szept modlitwy mojej nocy i udał się do poszukiwania przyjaciela na miłe www.wywrota.pl natknąłem kontaktu, mój umysł i moje serce powiedział mi, do skontaktowania się z przyjaźni, przyjaciela, który w pełni zrozumieć jego przyjaciel i razem dzielą się swoimi uczuciami. proszę łaskawie przyjąć mój wniosek, uważam, że odległość lub wiek nie może być barierą, ale niech miłość łączy nas, ponieważ miłość jest most, który połączony oddali się blisko siebie, wyślę moje zdjęcia od razu i otrzymać odpowiedź na mój adres e-mail
  slyviakoneh@live.fr
  Twój In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  .......................
  .......................
  Nice To Meet You,
  My name is Miss slyvia koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at www.wywrota.pl I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
  slyviakoneh@live.fr
  yours In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  · Zgłoś · 12 lat temu