give`em hell kid My Chemical Romance

Tekst piosenki

 • Tekst piosenki nem
Oh baby, here comes the sound
I took a train outta New Orleans
And they shot me full of ephedrine
This is how we like to do it in the murder scene
Can we settle up the score

If you were here
I'd never have a fear
So go on live your life
But I miss you more than I did yesterday
You're beautiful

Well I'm a total wreck and almost every day
Like the firing squad or the mess you made
Well don't I look pretty walking down the street
In the best damn dress I own?

If you were here
I'd never have a fear
So go on live your life
But I miss you more than I did yesterday
You're so far away
So c'mon, show me how
Cause I mean this more than words can ever say

We are made from the sharpest things you say
We are young and we don't care
Your dreams and your hopeless hair
We never wanted it to be this way
For all our lives
Do you care at all?

If you were here
I'd never have a fear
So go on live your life
But I miss you more than I did yesterday
You're so far away
So c'mon, show me how
Cause I mean this more than words can ever say


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
nem
nem
anonim
 • anonim
  Anonimowy Użytkownik
  Miło cię poznać,
  Nazywam się koneh slyvia Miss, Jak szept modlitwy mojej nocy i udał się do poszukiwania przyjaciela na miłe www.wywrota.pl natknąłem kontaktu, mój umysł i moje serce powiedział mi, do skontaktowania się z przyjaźni, przyjaciela, który w pełni zrozumieć jego przyjaciel i razem dzielą się swoimi uczuciami. proszę łaskawie przyjąć mój wniosek, uważam, że odległość lub wiek nie może być barierą, ale niech miłość łączy nas, ponieważ miłość jest most, który połączony oddali się blisko siebie, wyślę moje zdjęcia od razu i otrzymać odpowiedź na mój adres e-mail
  slyviakoneh@live.fr
  Twój In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  .......................
  .......................
  Nice To Meet You,
  My name is Miss slyvia koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at www.wywrota.pl I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
  slyviakoneh@live.fr
  yours In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  · Zgłoś · 13 lat temu