hang`em high My Chemical Romance

Tekst piosenki

 • Tekst piosenki nem
Wait until it fades to black
Ride into the sunset
Would I lie to you?
Well I've got something to say
Grab your six-gun from your back
Throttle the ignition
Would I die for you?
Well here's your answer in spades

Shotgun sinner, wild-eyed jokers
Got you in my sights
Gun it while I'm holding on

After all is said and done
Climb out from the pine box
Well I'm asking you
Cause she's got nothing to say
The angels just cut out her tongue
Call her black mariah
Would I lie to you?
That girl's not right in the brain

Mass convulsions
Strike the choir
By the grace of God
Gun it while I'm holding on

But, don't stop if I fall
And don't look back
Don't stop
Bury me and fade to black

She won't stop me
Put it down [2x]

So get your gun
And leave me by the door

Don't stop if I fall
And don't look back
Oh baby Don't stop
Bury me and fade to black [2x]


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
nem
nem
anonim
 • anonim
  Anonimowy Użytkownik
  Miło cię poznać,
  Nazywam się koneh slyvia Miss, Jak szept modlitwy mojej nocy i udał się do poszukiwania przyjaciela na miłe www.wywrota.pl natknąłem kontaktu, mój umysł i moje serce powiedział mi, do skontaktowania się z przyjaźni, przyjaciela, który w pełni zrozumieć jego przyjaciel i razem dzielą się swoimi uczuciami. proszę łaskawie przyjąć mój wniosek, uważam, że odległość lub wiek nie może być barierą, ale niech miłość łączy nas, ponieważ miłość jest most, który połączony oddali się blisko siebie, wyślę moje zdjęcia od razu i otrzymać odpowiedź na mój adres e-mail
  slyviakoneh@live.fr
  Twój In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  .......................
  .......................
  Nice To Meet You,
  My name is Miss slyvia koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at www.wywrota.pl I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
  slyviakoneh@live.fr
  yours In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  · Zgłoś · 12 lat temu