Honey, this mirror isn't big enough for the two of us My Chemical Romance

Tekst piosenki

 • Tekst piosenki nem
The amount of pills I'm taking counteracts the booze I'm drinking
and this vanity I'm breaking, lets me live my life like this
and well I find it hard to stay, with the words you say
Oh baby let me in
Well I'll choose the life I've taken, never mind the friends I'm making
and the beauty that I'm faking lets me live my life like this
And well I find it hard to stay, with the words you say
Oh baby let me in
And you can cry all you want to, I don't care how much

You'll invest yourself in me, we're not working out
And you can't touch my brother and you can't keep my friends
and we're not working out, we're not working out
This time I mean it, never mind the times I've seen it

Well I hope I'm not mistaken by the news I heard from waking
and it's hard to say I'm shaken, by the choices that I make
and well I find it hard to stay, with the words you say
Oh baby let me in
Well I'll choose this life I've taken, never mind the friends I'm making
And I get a little shaken, because I live my life like this
And well I find it hard to stay, with the words you say
Oh baby let me in
And you can cry all you want to, I don't care how much

You'll invest yourself in me, we're not working out
And you can't keep my brother, and you won't fuck my friends
and we're not working out, we're not working out
This time I mean it, never mind the times I've seen it

Never again, never again
Oh baby let me in, I'm knocking let me in


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
nem
nem
anonim
 • anonim
  Anonimowy Użytkownik
  Miło cię poznać,
  Nazywam się koneh slyvia Miss, Jak szept modlitwy mojej nocy i udał się do poszukiwania przyjaciela na miłe www.wywrota.pl natknąłem kontaktu, mój umysł i moje serce powiedział mi, do skontaktowania się z przyjaźni, przyjaciela, który w pełni zrozumieć jego przyjaciel i razem dzielą się swoimi uczuciami. proszę łaskawie przyjąć mój wniosek, uważam, że odległość lub wiek nie może być barierą, ale niech miłość łączy nas, ponieważ miłość jest most, który połączony oddali się blisko siebie, wyślę moje zdjęcia od razu i otrzymać odpowiedź na mój adres e-mail
  slyviakoneh@live.fr
  Twój In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  .......................
  .......................
  Nice To Meet You,
  My name is Miss slyvia koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at www.wywrota.pl I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
  slyviakoneh@live.fr
  yours In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  · Zgłoś · 12 lat temu