Our Lady Of Sorrows My Chemical Romance

We could be perfect one last night
And die like star crossed lovers when we fight
And we can settle this affair
If you would shed your yellow
Take my hand and then
We'll solve the mystery of laceration gravity
This riddle of revenge
Please understand that it has to be this way and
Stand
Up f*cking tall
Don't let them see your back and
Take
My f*cking hand
And never be afraid again
We've only got one chance to put things at an end
And cross the patron saint of switchblade fights
You said
We're not celebrities
We spark and fade
They die by threes
I'll make you
Understand
And you can trade me for an apparation
Stand
Up f*cking tall
Don't let them see your back and
Take
My f*cking hand
And never
Trust
You said, who put the words in your head
Oh, how wrong we were to think
That immortality meant never dying


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
nem
nem
anonim
 • anonim
  Anonimowy Użytkownik
  Miło cię poznać,
  Nazywam się koneh slyvia Miss, Jak szept modlitwy mojej nocy i udał się do poszukiwania przyjaciela na miłe www.wywrota.pl natknąłem kontaktu, mój umysł i moje serce powiedział mi, do skontaktowania się z przyjaźni, przyjaciela, który w pełni zrozumieć jego przyjaciel i razem dzielą się swoimi uczuciami. proszę łaskawie przyjąć mój wniosek, uważam, że odległość lub wiek nie może być barierą, ale niech miłość łączy nas, ponieważ miłość jest most, który połączony oddali się blisko siebie, wyślę moje zdjęcia od razu i otrzymać odpowiedź na mój adres e-mail
  slyviakoneh@live.fr
  Twój In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  .......................
  .......................
  Nice To Meet You,
  My name is Miss slyvia koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at www.wywrota.pl I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
  slyviakoneh@live.fr
  yours In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  · Zgłoś · 13 lat temu