0
0

Psalm 126 niemaGOtu

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni Tonacja E
    230 ulubionych
1. Gdy fisPan odmienił cislos SyjonuH, wydawało się namA, że śniEmy!
Usta nasze były pefisłne śmiechcisu, a jHęzyk śpiewał Az radośEci!

Ref. MówioHno wtedy między naArodami:
EWielkie rzeczy im PHan uczynił!”
fisPan uczynił nam wieAlkie rzeczy
Ei radość nas Hogarnęłafis!   cis    H  A  E 

2. Cfisi, którzy we łzach cissieją, żąć Hbędą w raAdościE;
fischoć idą i płaczą, cisniosąc ziarno na zasiew,
Hpowrócą z radością, nAiosąc swoje sEnopy.

Ref. PowieHdzą wtedy między naArodami:
EWielkie rzeczy im PHan uczynił!”
fisPan uczynił nam wieAlkie rzeczy
Ei radość nas Hogarnęłafis!   cis    H  A  E 
Bridge: Odmień, Panie, nasz lfisos!
Zamień suche dolcisiny w strumienie rHwące!
Odmień, Panie, nasz lfisos!
Niech nawiedzi ncisas z wysoka wschoHdzące Słońce!
Odmień, Panie, nasz lfisos!
Lament zamień w tancisiec! Rozpal znów, co gHasnące!
Odmień, Panie, nasz fislos!
W Twoich rękach nasz Alos – oHdmień gciso! 


Ref. A Hzawsze mówić będą między naArodami:
EWielkie rzeczy im PHan uczynił!”
fisPan uczynił nam wieAlkie rzeczy
Ei radość nas Hogarnęłafis!   cis    H  A  E 

NiecHh mówią przeto między Anarodami:
EWielkie rzeczy im PHan uczynił!”
fisPan uczynił nam wieAlkie rzeczy
Ei radość nas Hogarnęłafis!   cis    H  A  E 


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 37 głosów
anonim