0
0

Wakacje OT.TO

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    133 ulubione
Wstęp
D A h G
D A h G

Zwr
DChodzę do Aszkoły, h różne stopnie Gzbieram,
DSzóstki i Apiątki, h i jedynki Gnieraz.
h Uczę się Gdzielnie od nieDdzieli do soAboty,
Lecz h ciągle po Ggłowie mi Dchodzi taki Amotyw:

A Że jeszcze tylko:
AWrzesień, paźAdziernik, lisAtopad, Agrudzień,
AStyczeń, Aluty, Amarzec, Akwiecień, Amaj, Aczerwiec, Ali...

Ref
WaDkacje G- znów będą waDkacje,G 
Na pewno mam h rację A- wakacje będą h znóGw.D  A  h    G 

Zwr
DChodzę do Aszkoły h tydzień za tyGgodniem,
DCzęsto jest mi Adobrze, h czasem niewyGgodnie.
h Niewygodnie Gwtedy gdy Dsię nauczyć Atrzeba,
Lecz h ciągle po Ggłowie mi Dchodzi taki Atemat:

A Że jeszcze tylko:
LisAtopad, Agrudzień,
AStyczeń, Aluty, Amarzec, Akwiecień, Amaj, Aczerwiec, Ali...

Ref
WaDkacje G- znów będą waDkacje,G 
Na pewno mam h rację A- wakacje będą h znóGw.D  A  h    G 

Zwr
DChodzę do Aszkoły h miesiąc za mieGsiącem,
DZaraz będą Aświęta, a w h święta jest Gdobrze.
h Potem już półGrocze, Dstopnie każdy Awidzi,
h No więc czemu Gtata Dchodzi i się Adziwi.

A Że jeszcze tylko:
AStyczeń, Aluty, Amarzec, Akwiecień, Amaj, Aczerwiec, Ali...

Ref
WaDkacje G- znów będą waDkacje,G 
Na pewno mam h rację A- wakacje będą h znóGw.D  A  h    G 

Zwr
DChodzę do Aszkoły i h chodzę z AGgatą,
DWiosna już Aprzyszła, h nie ma rady Gna to.
h Uczyć mi się Gnie chce, no Dale się przyAmuszam,
h Po głowie chodzi Gmyśl, która Dciągle mnie Awzrusza.

A Że jeszcze tylko:
AKwiecień, Amaj, Aczerwiec, Ali...

Ref
WaDkacje G- znów będą waDkacje,G 
Na pewno mam h rację A- wakacje będą h znóGw.D  A  h    G 

Zwr
DChodzę do Aszkoły, bo h każdy gdzieś Gchodzi,
DStarsi do Apracy, h a do szkoły Gmłodzi.
h Często jest mi Gdobrze, a Dczasem niewyAgodnie,
h Wciąż ta myśl, nie Gmogę Dsię uwolnić Aod niej.

A Że jeszcze tylko:
AMaj, Aczerwiec, Ali...

Ref
WaDkacje G- znów będą waDkacje,G 
Na pewno mam h rację A- wakacje będą h znóGw.D  A  h    G 

Zwr
DChodzę do Aszkoły, koniec h roku za Gpasem,
DStopnie na Acenzurze, h tata czeka z Gpasem.
I h róbta co Gchceta, ale Dnajpierw poAmyślta,
Już h koniec naGuki, Dbłąka mi się Amyśl ta:

A Że jeszcze tylko:
A (No co? No nic już nie zostało? To znaczy...)

Ref
WaDkacje G- znowu są waDkacje,G 
Na pewno mam h rację A- wakacje znowu Dsą.A 
WaDkacje G- znowu są waDkacje,G 
Na pewno mam h rację A- wakacje znowu Dsą.A 

A(I koniec wakacji i śpiewamy od nowa...)

Zakończenie
DChodzę do Aszkoły, h różne stopnie Gzbieram,
DSzóstki i Apiątki, h i jedynki Gnieraz
D A h G
D(IAtdh ., Gitp., itd., itp...)
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie+ 47 głosów
anonim