0
0

Którą wybrać z dróg (z filmu "Kraina Lodu 2") Paweł Ciołkosz

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Krzysztof Kurzych
    2 ulubione
Wstęp
Miłość człowieka dobija
Sven, jak to jBest, no jak? Dis   
Gdy Gisserce ma głBos
Nie da rgady i łC7
Wifesz co, Krzysiu, niB7e walcz z tym Distak

Przejście
Gis Gis7 Cis E
Gis Gis7 Cis

1.Cis Znów jesteGism saCism  
Chcesz swoją wDisłasną ścieżką biC7ec
Więc nie ma Cifę, nie wiem, czy wb7ołać za ToDisbą  Cis   
MusDisiałaś Gispójść Cis   
Ale Disdobrze, jest jak jC7est
I pfewnie jutro rb7uszę Twoją dDisrogą Cis    Dis   

Przejście
Powiedz mFi, czy dalBeko zawsze baędę Cię miBeć?
Jedno Cisserce to za mbało - musząDissus4 dwa tego chcDisieć

Ref. A ja Hnie wiem - pierwszgisy raz
Którą ciswybrać mam z dFisróg
Dokąddis iść? Tu czy tEam? Podcispowiedz
FisRazem z THobą chciałbym gisbyć
Lecz którą ciswybrać mam z dFisróg
I Fisnic już nie wiem, niHe wiem już nEic
Więc kDistóra to z dGisróg?

Przejście
Gis

2.Cis KażdyGis krok
StawCisiałem dotąd Dispewnie jak nC7ikt
Nie myśląc, dfokąd moje nb7ogi mnie wDisiodą Cis   
DisKim mam bFyć b 
Gdy nDisie ma Cię Gistu?
Jak mam Cisżyć, jeżbeli nie z Tobgą?
Tuż Gobok?

Ref.Ty bCusolą jesteśa mi
Gdy wokół tdyle jest drGóg!
Biel to czeerń, dzień to nFoc w samotndości!
GO, wszCędzie widzę Ciaebie
Idę jdedną z tych drGóg
GAle czy TCy o tym wiFesz?

Przejście
Ja mam czd7as
Daj mi dłdoń!
- Daj mi dłFoń - I wybiCerz mnie
I mojąd bądź!
- Moją baądź! - Powiedz md7
Którą wGybrać mam z dróg!

Zakończenie
KtCórą z tych drC7óg
WiFele tu dróg
Którą Giswybrać mam z dróg!
KtCórą z tych drC7óg!
Tych draóg!
Jak Giswybrać z tych drCóg F  C 

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 1 głos
Kontrybucje:
Krzysztof Kurzych
Krzysztof Kurzych
anonim