0
0

Piosenka dla Rodziców Paweł Piotrowski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni Tonacja C
------‐---------------------------------------------------
1. aMama,E to wielkie „aImię”
dImię Gwielkie i szlachCetne E 
aOnaE mocno kochaała
dOna Gdla mnie się oddCała

Jej aręceE choć spracoawane
dZawsze tulGiły mnie do Cserca E 
aOnaE mnie wychoawała
dZawsze otGwarte serce Cmiała

Ref.
FKocham WasG moi RodzCice
FWiem, życie Gjest, jakie ajest
Nie Ezawsze było, jak byście Fchcieli C 
Nie dzawsze Dradość ze mnie mGieli
FDziś chcę Was Gtakże przepraosić
Z miFłością Gw sercu mym Cnosić
dDzisiaj Echcę Wam podziękaować F 
I powiCedzieć,d jGak Was Ckocham.

2. aTato,E Ty byłeś aprzy mnie
Wspierdałeś najlGepiej, jak umiCałeś E 
Dzięakuję CiE za wielkie aserce
Za duśmiech i Gsilne wsparcie CTwoje E 
aByłeśE w mych chwilach atrudnych
dByłeś, Ggdy byłem Csmutny E 
CodaziennieE przy mnie czuawałeś
Jak danioł Gmnie opiekoCwałeś.

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Paweł Piotrowski
Paweł Piotrowski
anonim