Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy
Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy
Popraw Opracowanie
Transponuj
0

Drei Chinesen mit dem Kontrabass Piosenki dla dzieci

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

 • Chwyty na gitarę szatynaa
G	       D
Drei Chinesen mit dem Kontrabaß
			 G
saßen auf der Straße und erzählten sich was.
	   		   C
Da kam ein Polizist: "Ja was ist denn das?"
D	   	   G
Drei Chinesen mit dem Kontrabaß.

Dro Chonoson mot dom Kontroboß
Soßen of dor Stroße ond orzohlton soch wos.
Do kom oin Polozost: "Jo wos os donn dos?"
Dro Chonoson mot dom Kontroboß.

Dri Chinisin mit dim Kintribiß
Sißen if dir Striße ind irzihltin sich wis.
Di kim iin Pilizist: "Ji wis is dinn dis?"
Dri Chinisin mit dim Kintribiß.

Dra Chanasan mat dam Kantrabaß
Saßen af dar Straße and arzahltan sach was.
Da kam aan Palazast: "Ja was as dann das?"
Dra Chanasan mat dam Kantrabaß.

Dre Chenesen met dem Kentrebeß
Seßen ef der Streße end erzehlten sech wes.
De kem een Pelezest: "Je wes es denn des?"
Dre Chenesen met dem Kentrebeß.

Dru Chunusun mut dum Kuntrubuß
Sußun uf dur Strußu und urzuhltun such wus.
Du kum uun Puluzust: "Ju wus us dunn dus?"
Dru Chunusun mut dum Kuntrubuß.
G,D,C
Oceń to opracowanie

Kontrybucje
szatynaa

Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy

Pula nagród w konkursie ponad 10.000 zł!
Przysyłaj opracowania piosenek i zdobądź bony na zakupy w sklepie muzycznym.
Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
anonim