0
0

Ognista kula Piosenki Harcerskie

D Ognista kula chylfisi się do snhu       D7  

G Wyciska czarne cienieA na nocny peDjzaż   D7  

G I cichnie wtedy każdy dźAwięk

fis Nieznane kształty budzą hlęk

G I wymarzony wznosi sięA7 świat

D Powietrze niesiefis cichy zapach hbzu   D7  

G Znużony księżyc pośródA chmur się roDzejrzał  D7  

G I znów rozpoczął długi Arejs

fis I znów pomyślał w chwilih tej

G Że złotej drogi przebył jużA7 szmat
Ref:D W każdąfis noc,G przed nami,A za nami

DNiebo fisjest Gpokryte gAwiazdami

DJak na D7jawie iG jakby weg śnie

DNikt nie wie,G nikt nie wie Agdzie

DKażdy dfiszień Gprzynosi nam Asłowa

DKażda fisnoc Gskrzy niebo odA nowa

DJakże D7chciałbyś zGobaczyć choć graz

DJak pełne Gjest, pełneA gwiazdDI wszystko może fiswydać nam się hsnem    D7  

GGdy nie poddamy się Amarzeniom iD czarom   D7  

GPoznamy niesłyszalnyA głos

fisKichniemy przez bezwonnyh nos

GSięgniemy ślepym okiem doA7 gwiazd

DNiezwykły kot co dobrzefis żyje z hpsem       D7  

GI dziwny motyl, Aktóry stał sięD poczwarą    D7  

GPoznaję że zwyczajny Aświat

fisMniej zalet ma a więcejh wad

GŻe warto tak pomarzyć choćA7 razRefD: W każdfisą nocG, przed namiA, za nami

DNiebo fisjest Gpokryte gAwiazdami

DJak na D7jawie iG jakby weg śnie

DNikt nie wie,G nikt nie wie Agdzie

DKażdy dfiszień Gprzynosi nam Asłowa

DKażda fisnoc Gskrzy niebo odA nowa

DJakże D7chciałbyś zGobaczyć choć graz

DJak pełne Gjest, pełneA gwiazd

DJak pełne Gjest, pełneD gwiazd
Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
RudeLisie
RudeLisie
anonim