0
0

Błogosławiony bądź Ojcze Piosenki Religijne

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Zaawansowany Tonacja C
    4 ulubione
1. BłCogosławiFony bądź, COjcze, bCo w nieskończFonej miłGości
dFałeś nam SGyna swojeegao Fi w mocy DGucha ŚwiętCego
przFyjął On ciGało z Maeryai przFed dwoma tysiącami lGat.
COn stał się nFaszym ZbawiCeniem, wiCerny w miłFości do kGońca
Fi naszą drGogą do Cieebiae, kFu nowej zGiemi i niCebu,
gdziFe w Twych otwGartych ramieonaach strFudzony pielgrzym odpGocznie.

Ref.G7: Uwielbiony bądź, COjcze nasz, Tobie chwała, czFeść!
G7Przez Jezusa, w Duchu ŚwiCętym, Tobie chwała, czFeść!
Jedyny BCóg, jedyny PFan, jedyny KrCól!
BłogosławFimy Święte GImię TwCe Fi wywyższGamy CiCę.


2. PComóż nam wrFócić do CiCebie, pCorzucić swFe dawne drGogi,
Fa radość pGośród nareodaów przFez pojednGanie zagCości
Fi wzniesie siGę pieśń pokeojau pFod niebem całego świGata.
DCaj, byśmy bFyli posłCuszni nCatchnieniom TwFojego DGucha,
kFarmieni SłGowem Jezeusaa nFaśladowGali Go z wiCarą,
stFojąc u stGóp Jego krzeaa pFili ze źródła Twej łGaski.

Ref.

3. MCocą swojFego DCucha wspComagaj TwFój Święty KGościół,
bFyśmy głosGili Chrysteusaa przFez wszystkie dnGi swego żCycia
Fi podążGali ku Teobiae, dFo domu naszego GOjca.
SprCaw, byśmy bFyli jednCością, bCy świat uwiFerzył w JezGusa,
niFech wszyscy lGudzie odkreyjaą, żFe są TwoGimi dziCećmi,
niFech dla każdGego człowieekaa dziFeń każdy będzie źródłem łGaski.

Ref.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 4 głosy
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim