0
0

Królowej Anielskiej śpiewajmy Piosenki Religijne

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni Tonacja F
    20 ulubionych
1. KrólFowej Anidelskiej śpiewCajmFy, różdami uwiGeńczmy Jej skrCoń. C7  
Jej sFerca w ofiderze składCajmFy, zCe łzaFmi wCołajmy dFoń:
FO MarD7yjo, bBądź nam pozdrowigona, bC7ądź Ty zFawsze Mdatką nCam!
FO MarD7yjo, bBądź nam pozdrowigona, bC7ądź Ty zFawsze MCatką nFam!

2. Przez CiFebie, o Mdatko miłCoścFi, łask wszdelkich udziGela nam BCóg. C7  
A Fmy Ci hołd ddajem wdzięcznCoścFi, CupadłszFy dCo Twoich nFóg.
FO LilD7ijo, jBakżeś Ty wspanigała: wszC7elkich cnFót rozldewasz wCoń!
FO LilD7ijo, jBakżeś Ty wspaniagła: wszC7elkich cnóFt rozleCwasz woFń!

3. O trFonie, Ty Bdoga wiecznCegFo, o Słdońce nadziGei i łCask.C7  
O RFóżdżko przedzdiwna JessCegFo, jCak wielkFi cnCót Twych jest blFask.
FO MarD7yjo, bBądź nam pozdrowigona, bC7ądź Ty zFawsze Mdatką nCam!
FO MarD7yjo, bBądź nam pozdrowigona, bC7ądź Ty zFawsze MCatką nFam!

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 1 głos
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim