0
0

Oto są baranki młode Piosenki Religijne

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    386 ulubionych
Ref.: COtDo sGą bDaranki CDodee
COtDo cGi co zawoCłali AllelDuja
GDopiero przyszli do zCdrojDów
ŚGwiatłością się napełCnilDi
GAlDlelujea, allelDujaG!

1. Nea BaCranka, PDańskich geodach
We szat świątCecznych czDystej bieeli
ePo krwaDwego maorza weodach
NCieśmy PDanu phieśń weseeli

Ref.: COtDo sGą bDaranki CDodee
COtDo cGi co zawoCłali AllelDuja
GDopiero przyszli do zCdrojDów
ŚGwiatłością się napełCnilDi
GAlDlelujea, allelDujaG!

2. eW swej mCiłości wDiekuisteej
eOn nas sCwoją DKrwią eczęstuje,
eNam też DCiało aswe perzeczyste
CChrystus Dkapłan hofiareuje.

Ref.: COtDo sGą bDaranki CDodee
COtDo cGi co zawoCłali AllelDuja
GDopiero przyszli do zdCrojDów
ŚGwiatłością się napełCnilDi
GAlDlelujea, allelDujaG!

3. eNa drzwi Cświętą KDrwią eskropione
Aenioł Cmściciel zD lękiem ewziera,
ePędzi Dmorze arozdzielonee,
CWrogów Dw nurtach shwych epożera.

Ref.: COtDo sGą bDaranki CDodee
COtDo cGi co zawoCłali AllelDuja
GDopiero pCrzyszli do zdCrojDów
ŚGwiatłością się napełCniDli
GAlDlelujea, allelDujaG!

4. eJuż nam CPaschą DTyś, eo Chryste,
eWielkaCnocnDą teeż ofiarą,
eTyś DPrzaśniki anasze eczyste
CDla Ddusz prostych hz szczerą ewiarą.

Ref.: COtDo sGą bDaranki CDodee
COtDo cGi co zawoCłali AllelDuja
GDopiero przyszli do zdCrojDów
ŚGwiatłością się napełCniDli
GAlDlelujea, allelDujaG!

5. eO OCfiaro Dniebios eświęta,
eTy Cmoc pDiekła epokonywasz,
Zerywasz Dciężkie aśmierci epęta,
CWieniec Dżycia hnam ezdobywasz.

Ref.: COtDo sGą bDaranki CDodee
COtDo cGi co zawoCłali AllelDuja
GDopiero przyszli do zCdrojDów
ŚGwiatłością się napełCniDli
GAlDlelujea, allelDujaG!

6. Cehrystus Cpiekło Dpogromeiwszy
eSwój Czwycięski Dznak reoztacza,
eNiebo Dludziom aotworzyewszy
CKróla Dmroków hw więzy ewtłacza.

Ref.: COtDo sGą bDaranki CDodee
COtDo cGi co zawoCłali AllelDuja
GDopiero przyszli do zCdrojDów
ŚGwiatłością się napełCniDli
GAlDlelujea, allelDujaG!

7. eByś Cnam wiecznie, DJezu derogi,
eWielkanCocną Dbył eradością,
eStrzeż od Dgrzechu hśmierci esrogiej
COdrodzoDnych hTwą emiłością.

Ref.: COtDo sGą bDaranki CDodee
COtDo cGi co zawoCłali AllelDuja
GDopiero przyszli do zCdroDjów
ŚGwiatłością się napełCniDli
GAlDlelujea, allelDujaG!

8. eChwała COjcu Di eSynowi,
ektóry Cz martwych Dżywy ewstaje
eI DŚwiętemu hteż educhowi
CNiech Dna wieki hnie eustaje.

Ref.: COtDo sGą bDaranki CDodee
COtDo cGi co zawoCłali AlleDluja
GDopiero przyszli do zCdroDjów
ŚGwiatłością się napełCniDli
GAlDlelujea, allelDujaG!

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 59 głosów
anonim