0
0

I Tak Warto Żyć Raz Dwa Trzy

intro a a7+ a7 a6 a a7+ a7 a6 a a7+ a7 a6 a a7+ a7 a6

naikt nikogo nie bra7+oni
a7 nikogo nie a6karze
wszhystko można zasth7+ąpić
czh7ego nie można powth7+arzać
powiaetrza które nas dza7+ieli
płytkia7ego oddechu nadza7+iei
lgęku przed sobą i wg7+reszcie
sig7ebie samego i jg7+eszcze
chałej serii pomh7+yłek
jeśli jh7esteś kim dotąd nie bh7+yłeś
tberaz nie musisz tłumb7+aczyć
czb7ego nie myślisb7+z  
gismożna zobaczyć  gis7+      gis7     gis6    

i fistak Cis7warto żyć
ifis takCis7 warto żyć
ifis takCis7 warto żyć
i thak...     gis    gis7+      gis7     gis6      gis    gis7+      gis7     gis6    

ngisikt nikogo nie kgis7+arze 
gis7 nikogo nie bgis7+roni 
zbanim cokolwiek się zdb7+arzy
wszb7ystko można zapb7+omnieć
giswolność co niepogis7+koi  
gis7podstęp którego gis7+nikt się nie boi
wfisiarę która przefis7+nika 
fis7miłość której fis7+każdy dotyka
cbałą serię pomb7+yłek
jeśli jb7esteś kim dotąd nie bb7+yłeś
taeraz nie musisz tłua7+maczyć
cza7ego nie myślisz
mgożna zobaczyć    g7+    g6  

ifis takCis7 warto żyć
i fistak Cis7warto żyć
i fistak Cis7warto żyć  b   a  a7+    a7   a6    a  a7+    a7   a6  

naikt nikogo nie bra7+oni
a7 nikogo nie ka7+arze
wszhystko można zasth7+ąpić
czh7ego nie można powth7+arzać
powiaetrza które nas dzia7+eli
płytkia7ego oddechu braku nadza7+iei
wigary w siebie i jg7+eszcze
g7siebie samego i jg7+eszcze
chałej serii pomh7+yłek
jeśli jh7esteś kim dotąd nie h7+byłeś
tberaz możesz tłumb7+aczyć
to co mb7yślisz b7+   
ngisiewiele znaczy     gis7+      gis7     gis6    

i fistak Cis7warto żyć
i fistak Cis7warto żyć
i tD7ak Cis7warto żyć

i fistak Cis7warto żyć
i fistak Cis7warto żyć
i tD7ak Cis7     D7   Cis   

fis Cis7 fis Cis7 D7 Cis7 D7 Cis7
fis Cis7 fis Cis7 D7 Cis7 D7 Cis7
fis Cis7 fis Cis7 D7 Cis7 D7 Cis7 fis

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Jan Chryczyk
Jan Chryczyk
anonim