Talk about the passion R.E.M

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki slowhand
empty prayer, empty mouths, combien reaction
empty prayer, empty mouths, talk about the passion
not everyone can carry the weight of the world
not everyone can carry the weight of the world

talk about the passion
talk about the passion

empty prayer, empty mouths, combien reaction
empty prayer, empty mouths, talk about the passion
combien, combien, combien du temps ?

not everyone can carry the weight of the world
not everyone can carry the weight of the world
combien, combien, combien du temps ?

talk about the passion
talk about the passion
(repeat)


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
slowhand
slowhand
anonim