0
0

Tumbałałajka (טומבאלאלייקא / Tumbalalaika / Тум Балалайка /) Russian Jewish Folk Song

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Winnetou
    1 ocena
Staoi chłopiec, zamyślił sięE7  
TE7yle dziewcząt wokoło jest a 
Niae chce się wstydFzić, mentldik ma w głowie a 
Któdrą tu wybrE7ać, kto mu podpowie?  a 

Ref.:
Tuambala, tumbala, tumbałałajkaE7  
TuE7mbala, tumbala, tumbałałajka, a 
TuambałałajFko, graj bdałałajko, a 
 Modja ty bajE7ko, pięknie nam graj.   a 
Dzaiewczę, dziewczę, powiedz mi głośnE7
CE7o bez deszczu może urosnaąć
Coa może wiecFznie płonąćd, czy wiesz a 
Cod może tęsE7knić nie roniąc łez?  a 

Głuapi chłopcze, powiem to głośnE7
KaE7mień bez deszczu może urosnąać
Miłaość wciąż płoniFe, bo wideczna jest  a 
Ad serce możE7e płakać bez łez.  a 


Co może od domu wyższe być
Co zwinniejsze jest niźli mysz
I co od studni głębsze jest
Gorsze od żółci co jest, czy wiesz?

Komin sięga ponad dom
Koty od myszy zwinniejsze są
Tora od studni głębsza jest
Od żółci bardziej gorzka jest śmierć.

Narisher bocher, vos darfstu fregn?
A shteyn ken vaksn, vaksn on regn.
Libeh ken brenen un nit oyfhern.
A harts kon benkn, veynen on treren.

Tuambala, tumbala, tumbałałajkaE7  
TuE7mbala, tumbala, tumbałałajka, a 
tuambałałajFka, shpiel dtumbałałajka  a 
tudmbałałajE7ka - freylach zol zayn.  a 
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 1 głos
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim

Najpopularniejsze piosenki Russian Jewish Folk Song