0
0

Mój świat Shout

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    8 ulubionych
CŚwiat Gktórego abrzegi w mGych marzeFniach skGryły się agdzieś nagle znikł
CTy nigGdy nie zarozumieszG ile warte dla mFnieG są marzeania me
Csen uwGolni mnaie od świGata kłamstwF i ludzGkich krazywd zapada noc
Cwiec Gpoddaje asię i idę Gna spotkanie Fgwiazd Ggdziekolwiek a

Fkiedy poznam Gcala prawdę cały życia mego sens
Fwtedy będę mógłG powrócić i pokochać Cię

CMój świat
Gmój raj
az moich marzeń odszedł gdzieś
Fidę by odnaleźć go
Cmój świat
Gmój raj
az moich marzeń odszedł gdzieś
Fidę by odnaleźć go i z Tobą Cbyć

CNie Gnie mogę aci obiecaGć ze powrFócęG tu by z Taobą być
Ctak Gsam nie wiem aczego w żGyciu pragnFę czeGgo chce czy zroazumiesz mnie

Fkiedy poznam calGa prawdę cały życia mego sens
Fwtedy będę mógł G powrócić i pokochać Cię

CMój świat
Gmój raj
az moich marzeń odszedł gdzieś
Fidę by odnaleźć go
mój świat

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 2 głosy
anonim