0
0

Jaskółka uwięziona Stan Borys

Jaskaółka czarny szGtylet, wyddarty z piersi ewiatru
aNagła smutku kotGwica,d  z niewidzialnego ejachtu
Kaatedra ją złoGwiła w skledpienia sieć wyesoką
Jak aśmierć kamienna Gbryła,d jak wyrok na prosetokąt.
Jasakółka błyskaGwi-i-i-i-i-i-icad w kościele obuemarłym
Tniae-e-e-e-e-e jak czarne noGżyce-e-e-ed lęk który ją oegarnia


aJa-askółka siostra Cbu-urzy, eża-a-aGłoba fruwaająca
aPo-onad głowami Cludzi w ketórych Gsię   troska bałąka
aJa-askółka znak podCniebny aja-a-ak sGymbol nieuchawytna
aZwa-abiona w chłód kaCte-edry eprze-eGstroga  i moDdlitwa[(a-Asus2)]      Nie aprzetnie białeGj ciszy podd chmurą ołowieaną
aLotu swego nie zGni-i-diży nad łąki złotą eplamą
Prazeraża mnie Gta chwila kdtóra jej wolnoeść skradła
Jaskaółka czarny bry-Gy-ylandt wrzucony tu przeez diabłaa G d E c a h c d c h g / a f g a h a as e
Na-a wieczne wirowanie na-a bezszelestną mękę
Naa-a gniazda nGie zaznanie nda-a przeklinEanie pięknaaNa wieczne  wiG-irowanie  dna bezszeelestną męee  e  [f-f]    e  d  d  [/]  f  e  d  e  e  e  e 
aNa gniazda  nie-e-e zGaznanied  na przeklienanie piękna
aNa gniazda nie zaznGanie-e-e-e-e-e  dna przeklinanie/ piAękna!e  a  a  a  g  a  a  [/]  f  f  f  f  e  d   e  e 

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 24 głosy
anonim