0
0

A ona cicha Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    59 ulubionych
CA ona cGicha jaak zmierzchFanie.
SnCuje się wiGotko przez pokCoje.
WCargi różGowe maa, wilgFotne.
Jej twCarz pochłGania całe świFatło.

Hiszpańskie włCosy, Goczy szklaane. F 
A ciało tCo bułFeczka ciGepła.
CzCasami Guśmiech mai przesFyła,
a wtCedy stGaje w biegu sFerce.

Jest niepozGorna, jFakby wcCale.
Wypełnia pGustkę jFednoczCeśnie.G 
Przayzwać ją mFożna jCak wspomniGenie,
dobre wspomniFenie, dGobrych dnCi.

PCotem zapomnieć, pGotem schaować,   F 
by mCóc wydGobyć w każdej chwCili.
JCak dobry wiGersz, który jaest w książcFe,
w mCojej bibliotGeczce.   F 

A nocą znCów zasłGania się snaem,  F 
jest niewidCoczna, Faż do dniGa.
CAle dzień wstGaje, aona z nFim.
I jCest w nim, Gaż do nocy znFów.

C W mych snFach jej nie mCa. F 
C    CzFemu, niCe wiem.  G 
MCoże dlatFego niCe chce bGyć,
by nie przeszkFadzać. CGicha tCak.

(fragment na harmonijkę)
C G a F
C G C
C G a F
C G F

C G a F
C F G
C G a F
C G F

Jest niepozGorna, jFakby wcCale.
Wypełnia pGustkę jFednoczCeśnie.G 
Przayzwać ją mFożna jCak wspomniGenie,
dobre wspomniFenie, dGobrych dnCi.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 18 głosów
anonim