0
0

Biały kompas Stare Dobre Małżeństwo

1. Ciaemna wódka nocy ciGeknie przez prCóg i lFepi się do nCóg jak ślepy piGes.
Biały kaompas z biCałą gorGączką wychFyla się w streonę śwaitu

Ref.: / NiFebo cCałe zapisGane jest pFismem obrazkCowym gwiGazd
więc czFytasz głCośno aż pGuchną ci eoczy. Pod Goknem drzewa cheodzą na wietrze samaotnie. /x2

2. Mraoczna wódka toczy kGamień przez nCoc. Na trwFogę bije dzwCon ma ciemny tGon.
Biały kaompas niCe da odpGocząć dobFija się w streonę śwaitu.


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 5 głosów
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim