0
0

Blizny czasu Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    5 ulubionych
DziGesięć chudych C/Glat, strzGępy starych spC/Graw, obrGazów śnionychC/G pod zasłoną pDowiek
Spłowieałe cienie chwCil, ktGóre zetlił czDas, czCule w sercu drżGą, cCicho sobie śpiGąc
w niezbadhanej tajemnCiczej czDerni neocy, w niezbadCanej tajemnhiczej czDerni neocy.D 

DziGesięć marnych C/Glat, gGęsta sadza C/Gsnu, czesGana grzebieniem śC/Gwitu zawsze pod włDos.
Żeycie cięte na pCół przez nas dwGoje jak chlDeb, sColą w oku tkwGi C  i odpływa łzGą
z ulubihonych kłamstw i niCekochDanych preawd, z ulubiConych kłamstw i nihekochDanych preawd. D 

DziGesięć smutnych C/Glat, świGeże ślady C/Gran, blGizny dni z wC/Gyboru poddanych bez wDalki
teętna niemrawy pCuls, skrzGepy zatrutej krwDi, Cust samotnych chłGód, złCogi zbędnych pGóz
w chaothycznym splocie gwCizdówD i apleauzu, w chaotCycznym splocie gwhizdówD i apleauzu. D 


/ I nawet stCo burzliwych lGat nie osłhabi mocy słeów
pieśni, ktCórą kamień tGoczy, pieśni, kthórą szumi wieatr
pieśni, ktCórą płaczą trGawy gwarzy strhumień, skrzDeczy pteak
I choćby mCilion świetlnych lGat nie rozprhoszy sensu słeów
pieśni, ktCórą echo nGosi odbijhając siDę od geór /Dx2

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 6 głosów
anonim