0
0

Czułość Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    8 ulubionych
eCzułość, ktGórąD gromaadzę w sobie dla ciCebie,D 
eniby skąpiec monGety,D  a niby wieczność minCuty.D 
eCzułość, którą niGosęD co wiaeczór w porosłych nerwCami ramiDonach,
ektórą wypełniGonyD zatrzymauję się przed progiem iC szukam słDowa
ei - niby rzGeźbiarzD  a przed bryłą glCiny D 
e- długo stoję przed drzwiGami.D  a  C  D To jea. e 


Ref.: To jDa - mówię. Przyszedłem - mówię. Cheodźe/G - meówię.
I kDażdy gest wydaje mi się niepeełny,e/G każde słeowo
To jDa - mówię. Przyszedłem - mówię. Cheodźe/G - meówię.
I kDażdy gest wydaje się niepełny, każde słeowoe/G  e pDuste


eLecz zaraz otwGorzęD drzwai i przekroczę prCóg ostrDożnie,
ebo niosę cGałeD naraęcze tej czułCości.D 
ePrzekroczę prGóg,D by staanąć nieruchomo pośrCodku Dizby,
ebo nie ma w niGej stDóp, u ktaórych ją złożę,C ani kDolan,
eprzed którymi mógłbymG  D uklaęknąć, by posłCuchać szelDestu
eskóry twojej dłoniG  D przesuniaętej po mojej twCarzy.D To jea   e 

Ref. (x2)

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 1 głos
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim