0
0

Czym jestem Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    2 ulubione
a G C E7 a G a G

aMoje Goczy to już tCylko szklE7istość spod ktaórej wyciGekła ciekawoaść.G 
Ręce, ktaóre dla ciGebie przenosCiły gE7órę, nie potraafią podźwGignąć słaomki. G 
aDotyk cGofnąłC się wgłąb pE7alców i jęzayka.G  a  G 
Czym jaestem tGeraz? SkrzCydłem wiatrE7aka, od któraego odwrGócił się wiaatr. G 
Czerwaone mrGówki krwCi przesypE7ują się w klepsaydrze serca miGerzą czas a  G 
Kursaują pGo torowCiskach tE7ętnic, jak pociaągi, na ktGóre nikt nie czaeka. G 
Kursaują siGę przesypCują, mierzą czE7as,a który jGest niezmierzaony. G 
Kursaują siGę przesypCują, mierzą czE7as,a który zGostał zmierzaony. G 

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 1 głos
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim