0
0

Drogowskaz Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja D
    6 ulubionych
JDestem drogowskGazem, ktDóry nie moGże
ruszyć w drDogę, ktAórą pokazDuje.
JeżDeli ruszę niGą, kto zDa mnie wskGaże
kierDunek tym, ktAórzy nadchDodzą?
eodzi,h wciąż nGowiD. MłGodzi, wciAąż nDowi
eodzi,h wciąż nGowiD. MłGodzi, wciAąż nGowi

WielokrDotnie próbowGano mnDie odwrGacać,
Dabym wskazAywał mylną drDogę.
Ale jDestem jak słonGecznik: pokazDuję wciGąż
ten sDam kierAunek: ku słDońcu.
Jeestemh drogowskGazemD. JGestem drogowskAazem.D 
Jeestemh drogowskGazemD. JGestem drogowskAazem.G 

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 1 głos
anonim