0
0

Inne wiersze Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja a
    3 ulubione
aSą inne wiGersze, które nie tay napisGałeś.
Są inni laudzie,G którzy nie są taobą. G 
dInni bogaowie, z których żdaden nie jest twoim Baogiem
Inny spdosób myślenia, ktFóry nazGywasz obłaędem. G 

aJest tolerGancja, ale w obraębie twojej kGasty.
Są wiersze, ktaórychG nie przeczytasz naigdy. G 
dJest inny glaob, o ktdórym wiesz tylko tayle,
dile powiedziFała ci twGoja fantaazja. G 

aInne maszGyny,a inne jęzGyki,
inne zwyczaaje,G inne kobiaety. G 
dMaszyny, którycah nie dumiesz obsługaiwać.
Jęzdyki, będFące dla ciGebie bełkaotem.G 
Zwyczdaje zupaełnied nie do przyjaęcia.
Kobidety,F odrGażajaące. G 

aSą inne wiGersze, które nie tay napisGałeś.
Są inni laudzie,G którzy nie są taobą. G 
/a Są inne wiGersze,a  Ginne,a  G są inne wiaersze G/x3

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim