0
0

Jak owad Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja C
    3 ulubione
Przez chwCilęG lub dwiae słeyszęF wyprzedzajCącą nas cGiszę
w wypalFonejG na mgniCenie oka szczelainie w przestrzFeniG widzę przyszłCość
która dziCeje sięG w bezrauchue jak Fowad lecCący w kropli bursztGynu
przyszpilFeniG igłą wiCecznej samotnaości biegniFemy ku sGobie do cCiszy

I mCimoG rozpaczliwych rauchówe niFe przesuwCamy ręki ni nGogi
o włFos pajęczGyny w Cowym gigantaycznymF  G telewizorze świCata
w ktCórymG już na zaawszee  F wyłączCono głGos
przez chwFilęG lub dwiCe słayszęF  G wyprzedzającą nas cCiszę

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim