0
0

Kompresja ciszy Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    6 ulubionych
Intro
G G G h C c G G h C c G D C G D C

GŚwiat zniewahlają dziś, hałas i Cbełkot
cnawet kompresory w Gradiu
Dtak skalibroCwane, że Dcisza nie ma żadnych Cszans
staje się Dbrudnym szumem, Cwzględnie szumnym Gbrudem
D C D C D C G

GA przecież tylko cisza hmoże ocalić w nas
wolną Cwolę, i crównie wolny Gwybór
Dpłynący z naiwnej wiaryC egzalDtacji i zachwytuC
uwalDniając od ryku Cchamów i pisku Gidiotek
D C D C D C G

GOto cyrk w którym hnawet klauni wrzeszczą
zamiast Crozśmieszać gawiedź culotną pantoGmimą
czyli Dbłyskotliwym skrótem Cmyśli
subtelDnością metaforyC, oraz Dskłonnością do abstrakcji
i Cbądź tu człowieku Gwesołkiem
D C D G C D C G

GŚwiat zniewahlają dziś, hałas i Cbełkot
ci nawet kompresory w Gradiu
Dtak skalibroewane, że Dcisza nie ma żadnych Cszans
staje się Dbrudnym szumem, Cwzględnie szumnym Gbrudem
D C D C D C G
G h C c G h C G D C G D C GOceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 1 głos
Kontrybucje:
Artur Kasperski
Artur Kasperski
anonim