0
0

Wierzę w człowieka Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    9 ulubionych
WiGerzę, że kiedyś wszystko Cto, co w nas zGłe,
PrzDebrzmi, przemeinie, odpłCynie we mgGle.
KrzGewy cierniste udrCęką zapłGoną,
ZnDacząc zakeola zmCarszczek korGoną.

MDoże się uda zacząć wszCystko od nGowa,
Od dDymu z komina dComu budGowa.
CBez głupich Gofiar, zmarnoCwanych szGans,
W miejsce ciDebie i mneieC wpDisać po prostu nGas.

WiGem też, że kiedyś wszystko, cCo piękne w nGas,
PrzDejmie, zabieerze, unicCestwi zły czGas.
Z Garen bitewnych wkrótceC opadnie pGył,
DSzukanie jeutra zmieni spCojrzenie w tGył.

ZDawsze można zacząć wszCystko od nGowa,
Od dDymu z komina dCom swój zbudGować.
Bez zbCędnej ofiGary, wypłakCanej łGzy,
Zamiast ciDebie i mneieC pDisać po prostu Gmy.

MDoże się uda zacząć wszCystko od nGowa,
Od dDymu z komina dComu budGowa.
CBez głupich Gofiar, zmarnoCwanych szGans,
W miejsce ciDebie i mneieC wpDisać po prostu nGas.

ZDawsze można zacząć wszCystko od nGowa,
Od dDymu z komina dCom swój zbudGować.
Bez zbCędnej ofiGary, wypłakCanej łGzy,
Zamiast ciDebie i mneieC pDisać po prostu "Gmy".

WiGerzę, że kiedys wszystko cCałkiem się zmiGeni.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 5 głosów
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim