0
0

Zabieszczaduj dzisiaj z nami Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Winnetou
    49 ulubionych
 ZabieCszczaduj dzisiajG z nami
 niech Fpokłonią ci się pCołoniny
 zabieszczaaduj rFazem z aniołCami  e 
 lot swój kiFeruj do Górnej WetlGiny

 Zabieszczaaduj znowu z naemi
 tutaj czFas aniGelsko płCynie
 każdy pFotok gada z aniołaami
 o bieszczFadzkiej wspomGina kraCinie

 Studnie tGutaj zarosły wspomniaeniem
 sady tFutaj pokrzywiCone dzGiko
 w procFesji sierpnieowej schGodzą ziaoła
 do cerkiFewek pukają po cGichu

 Ta kraaina święta niepojeęta
 w tej kraFinie piCęknie tajemnGiczo
 tFu nad neami bieszczaGdzkie aniaoły
 uskrzydlFone bieszczadzką modlGitwą

 ZabieszczCaduj dzisiaj z nGami...


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Fatalny+ 2 głosy
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim