Taniec Wampirów - finał Taniec Wampirów - musical

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Kasika


<!--DgoPrepare('WindowLoginForum', '<DIV style=\"width:470\"><SPAN class=\"v3b gr\">Zaloguj się</SPAN><BR><IMG src=0 width=10 height=10><BR><FORM target=\"loginframe\" name=\"f_login2\" style=\"display:inline\" method=post action=\"http://secure.onet.pl/forum/login.html\" onsubmit=\"if(document.f_login2.ssl.checked) document.f_login2.action=\'https://secure.onet.pl/index_extended.html\'\"><INPUT type=hidden name=url value=\"http://elya.blog.onet.pl/1,log.html\"><INPUT type=hidden name=errurl value=\"http://elya.blog.onet.pl/-1,log.html\"><INPUT type=hidden name=app_id value=70><INPUT type=hidden name=ok value=\"1\"><INPUT type=hidden name=r value=\"http://elya.blog.onet.pl/1,log.html\"><TABLE width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><TR valign=top align=left><TD><SPAN class=\"v6b gr\">E-mail</SPAN><BR><INPUT type=text class=\"v2\" id=\"e\" name=\"e\" maxlength=60 size=30 value=\"\"></TD><TD><SPAN class=\"v6b gr\">OnetHasło</SPAN><BR><INPUT type=password class=\"v2\" id=\"p\" name=\"p\" maxlength=60 size=30 autocomplete=off></TD></TR></TABLE><SPAN id=err_login2 style=\"display:none;\" class=\"err\"><img src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/alert.gif\"> Niepoprawne dane</SPAN><IMG src=0 width=10 height=10><BR><table width=\"100%\" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td background=\"_d/lay/kropkipoziom.gif\"><IMG src=0 width=1 height=1></td></tr></table><IMG src=0 width=10 height=10><BR><DIV align=center><input class=\"g_szary_c_80\" name=\"blogin\" onClick=\"DgoOFF(O(\'WindowLoginForum\'));\" value=\"&nbsp;&nbsp;Anuluj&nbsp;&nbsp;\" type=\"button\"> <INPUT type=submit class=\"g_zolty_c_80\" name=\"blogin\" value=\"&nbsp;&nbsp;OK&nbsp;&nbsp;\"></DIV><IMG src=0 width=14 height=14><BR><DIV align=center><SPAN class=\"v2b gr\">Objaśnienia&nbsp;</SPAN><A href=\"javascript:DgoTOG(WindowLoginForum);DgoON(WindowLoginInfo);DgoDock(WindowLoginInfo,240,215);\"><IMG src=\"http://blog.onet.pl/_d/ico/pytajnik.gif\" border=0></A><IMG src=0 width=3 height=3><BR><INPUT type=checkbox class=\"\" value=0 name=hssl ><SPAN class=\"v2\">Loguj się bezpiecznie</SPAN>&nbsp;&nbsp;<A href=\"http://secure.onet.pl/haslo.html\" class=\"v2\">Zapomniałem hasła</A></DIV></FORM></DIV><iframe onLoad=\"logUser();\" style=\"border: 0px solid #FFFFFF;\" border=\"0\" name=\"loginframe\" id=\"loginframe\" width=\"1\" height=\"1\"></iframe>', 0, 1, 1, '\"Anuluj\":\"none\"', 0)// End -->
Zaloguj się

E-mail
OnetHasło
Niepoprawne daneObjaśnienia
Loguj się bezpiecznie Zapomniałem hasła


AnulujJesteśmy wolni i umysł triumfuje,
i przed zgubą ocaliłem nasz świat
Niech w Koenigsbergu pozalewa ich żółć,
kiedy Nobla do rąk będę brać.
Udowodniłem podstawową z mych tez,
że po śmierci trupy też mogą żyć
Noc po nocy na żer wstają z krypt,
żeby świeżej móc napić się krwi.
Lecz i tak przegrywają z umysłem,
wobec wiedzy i trup nie ma szans,
czyli jasna dziś jest i metoda i cel
to logika toruje szlak,
postępu nic nie powstrzyma,
bo tak się rodzi nowy świat.

Bierz, ile chcesz, nigdy nie patrz na innych
i łokciami do koryta się pchaj
to jest fakt tak stary jak świat, że za forsę wszystko kupić się da

Dłoń zamknij w pięść, zanim zrobią to inni,
ta metoda efekty ci da.
Twa logika przyniesie postępy,
jeśli umiesz po trupach się pchać.

Wychodzimy stopniowo na światło i niedługo nie zatrzyma nas nic,
bowiem jasna dziś jest i metoda i cel
nasze życie po śmierci to krew, wasza krew
Nadchodzimy!
Przejmiemy cały wasz świat, przejmiemy wasz świat,
bo kasa wieczna noc, już czas!
Nam także marzy się blask, już czas!
Niedługo ty będziesz nasz, o tak!
Wampiry zapraszają, więc tańcz!
Wampiry zapraszają, więc tańcz!

Diabeł złapał za ster pod czerwoną tęczą,
ten świat należy do tych, co nie mają serca
Wszyscy piją tu krew i nic się nie zmienia,
Ten świat należy do tych, którym brak sumienia

Diabeł złapał za ster pod czerwoną tęczą /
/ wampiry zapraszają, więc tańcz! /
/ ten świat należy do tych, co nie mają serca /
/ niedługo ty będziesz nasz! /
/ wszyscy piją tu krew i nic się nie zmienia /
/ wampiry zapraszają, więc tańcz! /
/ ten świat należy do tych, którym brak sumienia x2 /
/ niedługo ty będziesz nasz! /
/ diabeł złapał za ster pod czerwoną tęczą /
/ wampiry zapraszają, więc tańcz! /
/ ten świat należy do tych, co nie mają serca /
/ niedługo ty będziesz nasz! /
/ wszyscy piją tu krew i nic się nie zmienia /
/ wampiry zapraszają, więc tańcz! /
/ ten świat należy do tych, którym brak sumienia /
/ niedługo ty będziesz nasz!

Teraz chcemy być sobą, bawić się tak jak wy!
Mamy gdzieś ten cały świat, bo dzikie serca idą dziś w tan!
Wampiry zapraszają, więc tańcz!
Niedługo ty będziesz nasz!
Wampiry zapraszają, więc tańcz!
Niedługo ty będziesz nasz!

Teraz chcemy być sobą, bawić się tak jak wy!
Mamy gdzieś ten cały świat, bo dzikie serca idą dziś w tan!
Wampiry zapraszają, więc tańcz!
Niedługo ty będziesz nasz! /x3

Moralności zero, w ustach krew,
świat jest na krawędzi, a więc bawmy się /x4

Wampiry cię proszą, więc tańcz!
Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Kasika
Kasika
anonim