Nas ne dogoniat T.a.T.u.

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Xelasta.
    20 ocen
Nas nie dagoniat...

Tolka skaży, dalsze nas dwoje
Tolka agni aeradroma
My ubieżym, nas nie dagoniat
Dalsze at nich, dalsze at doma
Noć prawadnik, spriać naszy tieni
Za abłaka. Za abłakami
Nas nie najdut, nas nie izmieniat
Im nie dastać zwiozdy rukami

Nieba uronit noć na ladoni
Nas nie dagoniat, nas nie dagoniat
Nieba uronit noć na ladoni
Nas nie dagoniat, nas nie dagoniat

Nas nie dagoniat...

My ubieżym wsio budiet prosta
Noć upadiot nieba uronit
I pustata na pieriekriostkach
I pustata nas niedagonit
Nie gawari im nie paniatna
Tolka bez nich tolka nie s nimi
Łuczsze nikak,no nie abratna.
Tol'ka nie s nimi.Tol'ka nie s nimi.

Nas nie dagoniat...

Nieba uronit noć na ladoni
Nas nie dagoniat, nas nie dagoniat
Nieba uronit noć na ladoni
Nas nie dagoniat, nas nie dagoniat


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 20 głosów
anonim