0
0

Pierwsz gwiazda TGD

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    7 ulubionych
C/E F G a
G C F


Niecha błyśnie pierwsza gwiazda
By wytęskniony Gnastał Fczas
G   Gdy a wszystko będzie jasne
I światła jakby Gwięcej Fw nas

C/E


Niech d7 pierwsza gwiazda błyśnie
By do spotkania Cwszystkim Gnam Cpowód dF
Byś wd7 rócić chciał do domu
Na Fmałą chwilę Gdzieckiem Csię stać

G/B


Do a mamy chcesz i taty lecz dzisiaj to już Gświaty dFwa
G   Dlaa czego droga prosta zakrętów tyle Gostrych mFa
C/E Dziś d7 drogą nawet krętą niech wróci do nas Cciepło G/BdziecięCcych lFat
Zwyd7 czajów pełen pięknych Fnasz zwyczajnie Gpiękny Cświat


C/EChwała Fna wysoGkościa   
GDziecięcy Csłychać Fśpiew
GNiebiański C/Epokój Fpłynie
d7 Do naszychG serc

CDzieckiem Fstać się na Gnowoa   
GNiezwykłą Cpoczuć Fmoc
d7 Odnaleźć G/Bnaszą a7 gwiazdCę
F   W tę GŚwiętą CNoc

G/B


Gdy a błyśnie gwiazda pierwsza przygasną setki C/Gwtórnych Fgwiazd
GTen a krzyk cokolwiek śmieszny i jazgot ulic C/Gwielkich Fmiast
C/E Niech d7 błyśnie pierwsza gwiazda by to co ważneC ważnym GmogłCo się Fstać (mogło się stać)
Niech d7 błyśnie pierwsza gwiazda niech G7błyśnie nam jeszcze Craz (nam jeszcze raz)


CChwała Fna wysoGkośca
GDziecięcy sCłychać śFpiew (słychać śpiew)
GNiebiański C/Epokój Fpłynie
d7 Do naszychG serc

CDzieckiem Fstać się na Gnowoa   
GNiezwykłą Cpoczuć Fmoc
d7 Odnaleźć G/Bnaszą a7 gwiazdę
F   W tę GŚwiętą GisNoc



DisJak na imię f7 ma pierwsza gGiswiazdFa
GisKto Disdziś odnajdzie f7 ją 
Kto ją zGnajdzie


CChwała Fna wysoGkośca
GDziecięcy sCłychać śFpiew
GNiebiański C/Epokój Fpłynie
d7 Do naszychG serc

C/EDzieckiem Fstać się na Gnowoa   
G/BNiezwykłą pCoczuć F/Dmoc
d7/E Odnaleźć G/Fnaszą a7/G gwiazdę
F/AW tę G/BŚwiętą CNoc

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
antek j.
antek j.
anonim