0
0

Otwarcie pieśni Trio Pro Deo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    1 ulubiony
DNie znCałam Dsiebie tCaką, jhaką odnalCazłam się w piGeśni. C9  
DChodzCiłamD pośród lCudzi hnie odłączCając ich trGosk
od mFoich uczCynków prDostych, od mFyśli mCoich niewiDeścich
mówiFonych zCawsze na głDos.

DA kiCedy Dpieśń wybCuchła hi mnie objCęła jak dzwGon, C9  
DwidziCałam whówczas, że słCowa CiGebie wynFoszCą z ukrDycia
jak świFatło w mCyśli wtopiDone głąb –
A kiFedy znów piCeśń ustDanie,
będziesz lFepiej mCyśli moje słDyszał.
będziesz lFepiej mCyśli moje słyszDał.

DI długie upłGyną dni wśród tFylu różnych lGudzi,
Dw których nawiGedzać Cię będzieF krwi mojej rGówny rytm.
DA innej piGeśni Ci nie dam. TFa zaś nim do mnie powrGóci,
Dobije się Gechem głębokim Fo cCały bDyt
D- aby z powrCotem się skupić w cDichym szepcie mych wCarg,
hna których zostCaje najdłużej  G 
/ i nFajprCościej trwDa /x3

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim