0
0

Ciemnooka dziewczyna (Brown Eyed Girl) Van Morrison

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Winnetou
( G C G D7 G C G D7 )

Hej! gGdzieśmy to byli, kiedyC padGał deszcz,  D7  
GłęboGko w ciemności grajCąc wG nową grę,  D7  
ŚmieGjąc się biegając hejC, hej, podskakGując żwawo,  D7  
W mlGecznej mgle porannej toC wszystko było świeGtną zabawą, to byłD7o    C 
D7 (G e) CD7 G D7
Z tobą ciemnooka dziewczyno.


CokoGlwiek się stało i tak Cdo wGtorku powoli  D7  
SchoGdząc do starej kopalni z raCdyjkiem trGanzystorowym,  D7  
StojąGc w słońcu i się chCowając za tęczoGwą ścianą,  D7  
ŚlizgGając się, ślizgając hejC, hej, z wodosGpadem płynąć, to bD7yło    C 
D7 (G e) CD7 G D7
Z tobą ciemnooka dziewczyno.

(most):


I czyD7 pamiętasz jak śpiewaliśmy tak, G 
Sza Gla la la  la la la Cla la la la la tiG da tak właśnieD7
Sza Gla la la  la la Cla la la   la la Gla ti da  właśD7nie tak!    G 


( G C G D7 G C G D7 )

Och,G jak trudno jest iść  swojCą włGasną drogą,  D7  
Tak bGardzo urosłaś ażC nadziwićG się nie mogę.  D7  
PrzeGtarłeś moją pamięć PCanie, gdy z niGą kochałem się w trawie,  D7  
SercGa biły nam mocno heCj, hej,  za stadiGonem to było, to byłoD7    C 
D7 (G e) CD7 G D7
Z tobą ciemnooka dziewczyno.

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim