0
0

Pieśń Łagodnych Wolna Grupa Bukowina

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę fruźka
    5 ulubionych
G6 G6/4 G6 G6/4
IGle śG7+wiatłem prowadzeni
C7+ cis 07
Dróg powietrza przejść zdołamy
WG ilud0 rzekE74ach E7zanurzymy stopy
IC7+le w nA9as zdumienia jeszcze
iGle zd0łudzeń nie straconych
śa7wiatóDsus4w ile Dni[fis(G)]e odkry[H7(G)]tych wokół  |x2
za7adajeDsus4my te DpytaGniG7+a głosem ptasim
niech prowadzą nas bez odpowiedzi nawet
NC7+iech scis07ię wznoszą, niech się wznoszą
aGż zafisbłysH7ną tęczą
dC7+o krainGy łaa7godh7nośa7ci h7braG

białych plam poszukiwacze
wszędzie w sobie poza sobą
odkrywamy kary niezwyczajne
oto morza falowanie
statek ze szkarłatnym żaglem
oto splot płomienia życiodajny

Niech zakwita, niech oczyszcza, niech kształt nada
temu co w nas tkwi gdzieś na dnie samym
niech się wznosi, niech się wznosi
aż zabłyśnie tęczą
do krainy łagodności bramą..


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie+ 3 głosy
Kontrybucje:
fruźka
fruźka
anonim