Benedictus 2Tm2,3

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Doorootaa

Błogosławion niech będzie Pan, Bóg Izraela
Bo nawiedził i odkupił swój lud
Wzbudzając Zbawiciela
Z domu Dawida swojego sługi
Alleluja !

A ty dziecino zwać się będziesz
Prorokiem Najwyższego
Bo pójdziesz przed Panem
Prostować Jego drogi
Aby prostować Jego drogi
Alleluja !

Nawiedzi nas słońce z wysoka
Tych co żyją w cieniu śmierci
Aby skierować nasze kroki
Na drogę pokoju
Alleluja !

Miej nadzieję w Panu !


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Doorootaa
Doorootaa
anonim