Psalm 130 2Tm2,3

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Betka
Z głębokości wołam do Ciebie:
Panie, wysłuchaj mego głosu!
Niech Twe uszy będą otwarte
Na głos mojej modlitwy!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie
Któż się ocali, któż się ocali?
Lecz Ty udzielasz przebaczenia,
Bo Ty jesteś pełen miłości

Pan Bóg odkupi Izraela
Ze wszystkich jego grzechów,
Ze wszystkich jego grzechów


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Betka
Betka
anonim