0
0

Jak do kabaretu dobrać facetów Ani Mru Mru

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę
    6 ulubionych
1.
Dr?czy nies?ychanie jedno pytanie a G a
Jak do kabaretu dobra? facetów F E
Pomys?u nie ma, a czasu przez palce leci a G a
Zrób jak w showbiznesie i zatrudnij dzieci F E

Ref.
Taki ma?y, taki du?y mo?e ?mieszny by? C d G
Taki gruby, taki chudy mo?e ?mieszny by? C d G
Taki ja i taki ty mo?e ?mieszny by? C d G
Taki ma?y, taki du?y mo?e ?mieszny by? C d G

2.
Dzieci powinna by? ca?a gromada a G a
Jak nie masz swoich to po?ycz od s?siada F E
?eby by?o ?miesznie, ale estetycznie a G a
Wszystkie dzieci musz? troch? ró?ni? si? fizycznie F E

3.
Arka Noego kocha dzieci swoje a G a
Bo ma ich wszystkich stodwadzie?ciatroje F E
A dwóch taki ch?opców wystarczy w kabarecie a G a
I ka?da inna posta? zb?dna jest bo przecie? F E

4.
Po co ten doros?y – pa?stwo zapytacie a G a
Dobre pytanie – my te? tego nie wiemy F E
Ale trzeba przyzna?, ?e czasem si? przydaje a G a
Bo jako jedyny potrafi rymowa? F EOceń to opracowanie
Historia
Kontrybucje:
lukaszwjk
lukaszwjk
anonim