0
0

Byłeś we śnie tylko Breakout

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Zaawansowany Tonacja a
    1 ulubiony
F
Gady dziś napisałam na szCybie twe Dimię,
To lód, niby w słońcu, roztdopił się, spłynął…
I raóża pod oknem nCa śniegu zakwDitła,
Chaoć w zimie nie kwitnie.    F 


Gday dziś wymówiłam w pCokoju twe imię,
To w dDomu, każdy przedmiot je dechem odmienił…
I słaowik pod oknem na drzewie zaśpDiewał,
Choć w zaimie nie śpiewa.


A cidebie tak dCisawno, tak daFwno tu nie ama,
Że czAasem już myślę: „We śnie byłeś tylko”…  fis   
Lecz wszdystko zaprzecza…
Tobie szumią drzewEa, rosną kwiaty na śniegu,

Tobie słowik śpiewa.


Gdy dzaiś pomyślałam w ogrCodzie twe imię…
I klDon, niby widosną, obsypał się liśćmi,
I jaabłoń na ścieżkę rzCuciła ciD owoc…
Chaoć w zimie nie rodzi.

A cdiebie tak dFawno, taHk dawno tu nie ma,
Że czaasem już myślę: „We śnie byłeś tfisylko”…
Ldecz wszystko zaprzCisecza…
Jdabłonie, czerEeśnie, moje kwiaty w ogrodzie…

Ścięte mrozu mieczem.

a C A d
a C D a

Oceń to opracowanie
anonim